home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

E-Learning (Learning Solution)

Modul e-learning umožňuje interaktivní výuku moderním způsobem

při počítačových  kurzech v různých oblastech. Každému zaměst-

nanci je tak umožněno vzdělávání v době, kdy se mu může

věnovat. Zároveň může společnost flexibilně reagovat na situace,

kdy je třeba rychle proškolit zaměstnance. Do výuky formou

e-learningu je možné zahrnout dokumenty, které již byly

vytvořeny (např. prezentace, uživatelskou dokumentaci, cílové

koncepty, různé testy apod.), nebo vytvářet nové kurzy dle

potřeby společnosti.

Již vzniklé materiály je možné aktualizovat. E-learningové materiály

je možné členit do specifických skupin, které lze přiřadit konkrét-

ním uživatelům, a tím dosáhnout cíleného vzdělávání.

Pro sledování efektivity e-learningových kurzů je možné provádět

analýzu využití aplikace.

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac