home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

Vzdělávání

 Tato komponenta umožňuje evidenci veškerých vzdělávacích,

ale i jiných akcí

Vzdělávací akce jsou tříděny v katalogu akcí podle oblastí a typů

akcí. Každá akce nese informace o časovém průběhu, místu

konání, pořadateli, nákladech na účastníka, ale i o potřebách,

které je nutné k hladkému průběhu akce zajistit (lektor, místnost,

počítače, promítačka, atd) Účastníci mohou díky absolvování

akce získat potřebnou kvalifikaci – přímé propojení s kvalifikačním

profilem Vzdělávání lze vyhodnocovat z různých hledisek – náklady

až na konkrétního účastníka, „člověkohodiny“ strávené

na školeních…

 Ukázka stromu vzdělávacích akcí:

 

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac