home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

Nábor

 Komponenta umožňující zpracování a evidenci

uchazečů, konkurzů.Provádí personalistu celým procesem

náboru, který zároveň eviduje pomocí tzv" operací s uchazečem".

 Umožňuje tisk pozvánek na pohovory, zamítací dopisy, obálky

apod.

 

 

 

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac