home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

Organizační management

 Komponenta umožňující evidenci a správu organizační struktury 

společnosti.  Organizační struktura se skládá ze základních objektů

– organizační¨ jednotky, plánovaná místa, profese – ke který se

připojují další popisné objekty –  nákladová střediska, úlohy.

K plánovaným místům pak propojíme

osoby z personální administrace.

                                                                                   
           

 Tímto způsobem lze dosáhnout úplného přehledu o struktuře a

stav u společnosti, včetně přesných popisů funkčních

(plánovaných) míst.

 

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac