home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

E-Recruitment

Modul e-rekruitment nabízí přehlednou správu náboru uchazečů

a efektivní  obsazování volných pozic pomocí nástrojů internetu.

Externí uchazeč se může zaregistrovat pomocí internetového

rozhraní. Vyplní připravený dotazník, ve kterém má možnost

uvést všechny informace, které obsahuje CV. Na základě

vyplněné žádosti získá heslo pro následné přihlášení, díky kterému

má stálý přehled o pokračování výběrového řízení. Může také

doplňovat či upřesnit svá osobní data. Informace o případných

pohovorech, schůzkách atd. obdrží také e-mailem Interní uchazeč

má možnost projevit zájem o jinou pozici ve společnosti stejným

způsobem v ESS – Employee Self Service Data zadaná jednotlivými

uchazeči mají strukturu odpovídající strukturám SAPu a jsou vázány

 na číselníky a katalogy (např. katalog kvalifikací). Proto je možné

vybraného uchazeče převést do personální administrace bez

opětovného zadávání dat.

 

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac