home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

Kvalifikace a požadavky

 Tato komponenta dává přehled o kvalifikacích zaměstnanců

a požadovaných  kvalifikacích pro plánovaná místa Výstupem

je porovnání splnění požadavků ednotlivými zaměstnanci, a

možnost kontroly pravidelně obnovovaných kvalifikací

(pravidelné školení řidičů apod.).  Zároveň má tato kompo-

nenta velmi úzkou návaznost na školení zaměstnanců

Při práci zde vycházíme z katalogu kvalifikací

 

Ukázka katalogu kvalifikací:


         

  Kvalifikace z tohoto katalogu se následně přiřazují osobám

do jejich kvalifikačního  profilu a k plánovaným místům jako

požadavky  Ukázka požadavků na plánované

místo:

         

 

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac