home Společnost Služby reference Kontakt

Přehled nabízených řešení:

Organizační management

Kvalifikace

Vzdělávání

Hodnocení

Nábor

ESS – Employee self service a MSS – Manager self service

E-recruitment

E-Learning (Learning Solution) 

Hodnocení

 Komponenta umožňující zpracování a evidenci veškerých

hodnocení, která  organizace provádí. Zde se tvoří různé

vzory hodnocení (Roční hodnocení zaměstnance, Skupinové

hodnocení, Hodnocení vzdělávací akce…). Poté je možné

vytvořit konkrétní hodnocení, tato hodnocení porovnávat a

vyhodnocovat. V hodnoceních je možné využívat různá

kritéria – např. boby, procenta, hodnotící stupnice nebo

slovní zhodnocení v poznámce

 SUkázka hodnocení:

 

Home | Společnost | Služby | Reference | Kontakt
Copyright © Carnac